Website Banner


           MT-001
ที่นอนปิคนิค
        
ราคาเริ่มต้น 890 บาท
  MT-002
ที่นอนใยยางหุ้มผ้า
        
ราคาเริ่มต้น 1,990 บาท
 MT-003
ที่นอนใยยางหุ้มหนัง PVC 
       
ราคาเริ่มต้น 1,990 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-004
ที่นอนสปริง รุ่น London
        
ราคาเริ่มต้น 2,390 บาท
  MT-005
ที่นอนสปริงเสริมท็อป รุ่น Extra
        
ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท
 MT-006
ที่นอนสปริง รุ่น Hotel 
       
ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-007
ที่นอนสปริง รุ่น Shakespeare
        
ราคาเริ่มต้น 4,700 บาท
  MT-008
ที่นอนสปริงหนาพิเศษ รุ่น Mars 
        
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
 MT-009
ที่นอนสปริง รุ่น Moscow 
       
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................
MT-010
ที่นอนสปริง รุ่น World-Class
        
ราคาเริ่มต้น 3,800 บาท
  MT-011
ที่นอนสปริง รุ่น Inter
        
ราคาเริ่มต้น 3,290 บาท
MT-012
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Blossom
        
ราคาเริ่มต้น 13,800 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-013
ที่นอนสปริง รุ่น Platinum
        
ราคาเริ่มต้น 3,960 บาท
  MT-014
ที่นอนสปริงเสริมท็อป รุ่น Veneer  
        
ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท
 MT-015
ที่นอนยาง รุ่น Luxx  
        
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-016
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Classy
        
ราคาเริ่มต้น 9,990 บาท
  MT-017
ที่นอนสปริง รุ่น Conrad  
        
ราคาเริ่มต้น 7,350 บาท
MT-018
ที่นอนสปริงเสริมท็อปยาง รุ่น Mozart
        
ราคาเริ่มต้น 9,150 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-019
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Grand
        
ราคาเริ่มต้น 11,100 บาท
  MT-020
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Lavender  
        
ราคาเริ่มต้น 13,125 บาท
MT-021
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Labiz  
        
ราคาเริ่มต้น 8,330 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-022
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Denver
        
ราคาเริ่มต้น 13,125 บาท
  MT-023
ที่นอนสปริง รุ่น Jasmine
        
ราคาเริ่มต้น 11,400 บาท
 MT-024
ที่นอนยาง รุ่น Palacio
 
       
ราคาเริ่มต้น 9,240 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-025
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Dream
        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
  MT-026
ที่นอนยาง รุ่น Sophia  
        
ราคาเริ่มต้น 16,275 บาท
 MT-027
 ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Amethyst
       
ราคาเริ่มต้น 23,775 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-028
ที่นอนสปริง รุ่น Fantastic
        
ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท
  MT-029
ที่นอนสปริง รุ่น New Castle
        
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
 MT-030
ที่นอนสปริง รุ่น Majestica
       
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................
MT-031
ที่นอนสปริง รุ่น Arcadia
        
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
  MT-032
ที่นอนยาง รุ่น Elegance  
        
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
 MT-033
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น New Royal Empire 
       
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-034
ที่นอนสปริง รุ่น Vera 
          
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
  MT-035
ที่นอนสปริง รุ่น Wish
         
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
 MT-036
ที่นอนสปริง รุ่น Olivia
        
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-037
ที่นอนยาง รุ่น Palazzo
        
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
  MT-038
ที่นอนสปริง รุ่น April
        
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
MT-039
ที่นอนสปริง รุ่น Miracle  
        
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-040
ที่นอนสปริง รุ่น Oscar
        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
  MT-041
ที่นอนยาง รุ่น Acacia
        
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
MT-042
ที่นอนยาง รุ่น Elizabeth  
        
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

    
    
..............................................................................................................................................................

MT-043
ที่นอนสปริง รุ่น Pavilion
        
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
  MT-044
ที่นอนสปริง รุ่น Amelia
        
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
 MT-045
ที่นอนยาง รุ่น Rich
       
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
 
    
    
..............................................................................................................................................................

MT-046
ที่นอนสปริง รุ่น Fountain
        
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
  MT-047
ที่นอนยาง รุ่น Lavish  
        
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
 MT-048
ที่นอนยาง รุ่น Duraflex 
       
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

   
   

..............................................................................................................................................................

MT-049
ที่นอนยาง รุ่น Athenee
        
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
  MT-050
ที่นอนสปริง รุ่น Outlet

        
ราคาเริ่มต้น 3,590 บาท
  
MT-051
ที่นอนสปริง รุ่น Boulevard
        
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

   
   
..............................................................................................................................................................

MT-052
ที่นอนสปริง รุ่น Grand
        
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
  MT-053
ที่นอนสปริง รุ่น Laurent
        
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
 MT-054
ที่นอนสปริงเสริมท็อป รุ่น Ivory
       
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
 
    
    
..............................................................................................................................................................

MT-055
ที่นอนยาง รุ่น Elegance
        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
  MT-056
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Elles
        
ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท
 MT-057
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Excella
       
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
 
    
    
..............................................................................................................................................................

MT-058
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Legend
        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
  MT-059
ที่นอนยาง รุ่น Vincent
        
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
 MT-060
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Tranquil
       
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
 
    
    
..............................................................................................................................................................

MT-061
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Splendor
        
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
  MT-062
ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น Majestia
        
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
 MT-063
ที่นอนยาง รุ่น Privilege
       
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
 
    
    
..............................................................................................................................................................

MT-064
ที่นอนยาง รุ่น Nature Essence
        
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
 
 
 
   


   
 
 
Contact us 
ร้านปลาทองเฟอนิเจอร์
232/16-18 หมู่5 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 

  Tel.         : 086-4144230 (คุณสุเทพ)
Line ID    : platongfurniture
Fax                        : 02-3857718
Email         : platong385@hotmail.com
 
© Copyright 2014  www.platongfurniture.com All Rights Reserved
         
 
     
     
     
Current Pageid = 91