Website Banner


           


WR-001
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 2,750 บาท
  WR-002
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม.  
        
ราคา 5,290 บาท
 WR-003
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 3,750 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-004
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.
        
ราคา 6,990 บาท
  WR-005
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.  
        
ราคา 9,290 บาท
 WR-006
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม. 
       
ราคา 3,950 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-007
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 5,290 บาท
  WR-008
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 80 ซม.  
        
ราคา 3,990 บาท
 WR-009
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 3,590 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-010
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 3,990 บาท
  WR-011
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 4,290 บาท
 WR-012
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม. 
       
ราคา 3,390 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-013
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม.
        
ราคา 3,390 บาท
  WR-014
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม.  
        
ราคา 3,790 บาท
 WR-015
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม. 
       
ราคา 4,190 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-016
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 4,290 บาท
  WR-017
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 4,290 บาท
WR-018
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม. 
       
ราคา 4,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-019
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม.
        
ราคา 4,990 บาท
  WR-020
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 4,590 บาท
 WR-021
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 40 ซม. 
       
ราคา 2,950 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-022
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม.
        
ราคา 4,290 บาท
  WR-023
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม.  
        
ราคา 3,590 บาท
 WR-024
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม. 
       
ราคา 4,290 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-025
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม.
        
ราคา 3,590 บาท
  WR-026
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 90 ซม.  
        
ราคา 3,990 บาท
 WR-027
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 5,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-028
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 5,990 บาท
  WR-029
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 5,990 บาท
 WR-030
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 5,390 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-031
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 5,690 บาท
  WR-032
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 5,990 บาท
 WR-033
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 5,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-034
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 5,390 บาท
  WR-035
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 5,690 บาท
 WR-036
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 4,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-037
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 4,590 บาท
  WR-038
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 4,590 บาท
 WR-039
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 4,590 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-040
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.
        
ราคา 3,790 บาท
  WR-041
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม.  
        
ราคา 4,190 บาท
 WR-042
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 120 ซม. 
       
ราคา 4,590 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-043
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม.
        
ราคา 4,990 บาท
  WR-044
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม.  
        
ราคา 4,990 บาท
 WR-045
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม. 
       
ราคา 4,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-046
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 135 ซม.
        
ราคา 4,990 บาท
  WR-047
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.  
        
ราคา 6,990 บาท
 WR-048
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม. 
       
ราคา 6,190 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-049
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.
        
ราคา 6,590 บาท
  WR-050
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.  
        
ราคา 7,990 บาท
 WR-051
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม. 
       
ราคา 7,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-052
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.
        
ราคา 7,990 บาท
  WR-053
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.  
        
ราคา 6,990 บาท
 WR-054
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม. 
       
ราคา 7,590 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-055
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.
        
ราคา 7,990 บาท
  WR-056
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.  
        
ราคา 7,990 บาท
 WR-057
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม. 
       
ราคา 6,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-058
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 150 ซม.
        
ราคา 7,590 บาท
  WR-059
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.  
        
ราคา 8,990 บาท
 WR-060
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม. 
       
ราคา 8,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-061
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.
        
ราคา 8,290 บาท
  WR-062
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.  
        
ราคา 9,990 บาท
 WR-063
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม. 
       
ราคา 9,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-064
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.
        
ราคา 9,190 บาท
  WR-065
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.  
        
ราคา 9,590 บาท
 WR-066
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม. 
       
ราคา 9,990 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-067
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.
        
ราคา 9,990 บาท
  WR-068
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม.  
        
ราคา 9,190 บาท
 WR-069
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 180 ซม. 
       
ราคา 9,590 บาท
 
   
   
.....................................................................................................................................................

WR-070
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 220 ซม.
        
ราคา 13,990 บาท
  WR-071
ตู้เสื้อผ้า ขนาด 220 ซม.  
        
ราคา 13,990 บาท

 
   

   
 
 
Contact us 
ร้านปลาทองเฟอนิเจอร์
232/16-18 หมู่5 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 

  Tel.         : 086-4144230 (คุณสุเทพ)
Line ID    : platongfurniture
Fax                        : 02-3857718
Email         : platong385@hotmail.com
 
© Copyright 2014  www.platongfurniture.com All Rights Reserved
         
 
     
     
     
Current Pageid = 74